ajans04 ağrı haberleri son dakika

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Nerede Oy Kullanacağım? T.C. Kimlik Numarası İle Sorgula

Yazdır
Paylaş
30 Mart Yerel Seçimler öncesi sizler için Yüksek Seçim Kurulu görev ve yetkilerini,Yerel Seçimler öncesi nerede oy kullanacağınızı öğrenmenizi kolaylaştıracak bilgiler haberimizde.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sıkça sorulan soruları derledik.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Nerede Oy Kullanacağım? T.C. Kimlik Numarası İle Sorgula
30 Mart Yerel Seçimler öncesi sizler için Yüksek Seçim Kurulu görev ve yetkilerini,Yerel Seçimler öncesi nerede oy kullanacağınızı öğrenmenizi kolaylaştıracak bilgiler haberimizde.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sıkça sorulan soruları derledik.
 
30 Mart 2014 Yerel Seçimler Öncesi Sıkça Sorulan Sorular
(Milliyet.com.tr)
 
Oy kullanma yaşı kaçtır?
 
Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
 
Kimler oy kullanamaz?
 
Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar (298/7 md.):
1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),
2. Askeri öğrenciler,
3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).
 
Yurt İçi Seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim?
 
Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden gerekli bilgileri ve 7 karakterden oluşan şifreyi resim doğrulama alanına girerek sorgulayabilirsiniz.
 
Nerede oy kullanacağımı öğrenmek istiyorum?
 
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.
Not: "Nerede Oy Kullanacağım" bölümü sadece seçim dönemlerinde kullanıma sunulmaktadır.
 
Seçmen kütüğüne nasıl kayıt olabilirim?
 
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda 5749 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle seçmen kütükleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemindeki bilgiler esas alınarak düzenlenmektedir. Bu nedenle seçmen kütüğüne kayıt olmak için ikametgâhınızın bağlı olduğu ilçe nüfus müdürlüğüne giderek adres beyanında bulunmanız yeterli olacaktır.
 
Üniversite öğrencileri okudukları şehirde seçmen kütüğüne nasıl kayıt yaptırabilirler?
 
Yüksek Seçim Kurulu'nun 07.03.2011 gün ve 2011/158 sayılı kararı ile Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını gösterir 140/I sayılı genelgenin 7. maddesinin (c) bendine göre öğrenci olup, seçmen niteliği taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oy kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduğunu belirten ve yurt müdürlüğünden ise o yurtta kaldığını belirten belgeyi almalıdır. Bu belgelerle yurdun bulunduğu bölgenin İlçe Nüfus Müdürlüğüne bizzat başvurması gerekmektedir. İlçe nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygunluğuna ilişkin belge ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederek seçmen kütüğüne kayıt yaptırabilirler.
 
Kısıtlı seçmenler, mahkeme kararı ile kısıtlılıkları kalktıktan sonra oy kullanabilmek için ne yapmalılar?
 
Haklarında kısıtlılık kararı kalkmış seçmenler, ilgili mahkeme kararını yerleşim yerinin bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna götürerek başvurması halinde seçmenlik durumlarını güncelleyebilirler.
 
Adres kaydımın olduğu yer dışında başka bir yerde (yazlıkta, köyde, tatilde vb.) oy kullanabilir miyim?
 
olduğu yer dışında başka bir yerde (yazlıkta, köyde, tatilde vb.) oy kullanabilir miyim? Seçmenler, nüfus müdürlüğüne devamlı olarak oturduklarını bildirdikleri yerleşim yeri adresinde oylarını kullanmak zorundadır. Askı süresi içinde adres değişikliğini yapmayan seçmenler kayıtlı oldukları sandık dışında oylarını kullanamazlar.
 
Askerden terhis olanlar terhis belgesi ile seçmenlik kaydını nasıl yaptırır?
 
Askerden terhis olanların bilgileri, normal şartlarda Yüksek Seçim Kurulu’nca ASAL’ dan alınmakta ve oy kullanabilir hale getirilmektedir. Ancak seçim dönemine rastlayan terhislerde askıya yetişememekte ve silâhaltında gözükmektedir. Bu durumda olanlar, terhis belgesi ile birlikte yerleşim yeri itibariyle bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna başvurarak seçmenlik kaydını güncelleyebilirler.
 
Seçmen bilgi kâğıdı ne zaman gönderilmektedir?
 
Genel seçimlerde, seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra ilçe seçim kurullarınca; her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini gösterir belge(seçmen bilgi kâğıdı) genellikle seçimlerden 21 gün önce gönderilmeye başlanır. Seçmen bilgi kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden aynı bilgileri sorgulayarak öğrenebilir.
 
Oy verme günü düğün, nişan yapabilir miyim? Yasaklar nelerdir?
 
298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."
 
Milletvekili genel seçimi ve genel mahalli idareler seçimi ile ilgili bilgileri nereden alabilirim?
 
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Kurumumuz/Mevzuat" bölümünde güncel olarak yayımlanmaktadır.
 
Kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin Yüksek Seçim Kurulundan adres ve kimlik bilgisi sorgulaması taleplerine cevap veriliyor mu?
 
Yüksek Seçim Kurulunun 23.05.2008 tarih ve 180 sayılı genelge gereği kimlik ve adres bilgisi talebinde bulunan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin başvurularına cevap verilmemektedir. Bu konudaki taleplerin 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden temin edilmesi gerekmektedir.
 
Seçim sonuçlarıyla ile ilgili bilgiyi nereden alabilirim?
 
www.ysk.gov.tr internet sayfamızın “Seçimler” bölümünde yapılan seçimlerin sonuçları sandık-muhtarlık-ilçe-il bazında yayımlanmaktadır.
 
 
YSK Görev ve Yetkileri
Yüksek Seçim Kurulu'nun görev ve yetkileri; 5545 sayılı Kanunun 123. maddesi ile 298 sayılı Kanunun 14. maddesinde ayrıntılarıyla belirtilmiştir.
 
Kanun No: 5545, Kabul Tarihi: 16 Subat 1950, Resmi Gazete Yayım Tarihi: 21 Subat 1950
 
Kanun No: 298, Kabul Tarihi: 26 Nisan 1961, Resmi Gazete Yayım Tarihi: 02 Mayıs 1961
 
Madde 14. (Değişik:17.5.1979-2234/1 md.)
 
Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
 
1. (Değişik: 31/3/1988 - 3420/1 md.)Seçimlerde, içine oy pusulası konulacak olan zarfların, icabında her seçim için baska baska renk ve ölçüde olmak ve gerek piyasada, gerek Devlet Malzeme Ofisince imal edilen veya ettirilen veya depolarında bulunan zarfların renklerinden ve ölçülerinden farklı ve kagıdında "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunmak üzere, yeteri kadar özel zarf imal ettirmek ve bu imalatı, kagıt hamurundan baslıyarak zarfın, imaline ve teslim alınmasına kadar olan safhalarını; yapılacak isin hacmi, süresi ve niteligi dikkate alınarak belirleyecegi kendi üye veya üyelerinin veya imal ve teslim yerinde yetki verecegi ilçe seçim kurulu başkanının, il seçim kurulu başkanı ya da üyesi hakim veya hakimlerinin devamlı gözetim ve denetimi altında yaptırmak ve bu zarfları il seçim kurullarına, her ilin ihtiyacına yetecek sayıda, alındı belgeleri karşılığında göndermek,
 
2. Özel zarfların imali için gerekli "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigran kalıpları ile zarf ölçü kalıplarını yaptırıp gerekli miktarda kağıt ve zarf imalinden sonra saklamak,
 
Katlanıp bir kenarı yapıstırıldıktan sonra zarf haline gelebilen "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranını tasşyan birleşik oy pusulalarını, her (400)'ü ve her (400)'lük paketi, aynı numarayı taşımak üzere bastırmak ve her sandık için bir paket, ilçe seçim kurullarına zamanında ulaştırmak,(Mülga son paragraf: 13/3/2008-5749/15 md.)
 
3. Bu Kanunda sözkonusu edilen bütün islemlerin gerektirdigi form, evrak, liste gibi her türlü basılı kagıdın tasarım ve baskısını yaptırmak, il ve ilçe seçim kurullarına zamanında ve ihtiyacı kadar ulaşımını sağlamak,
 
4. (Değişik: 31/3/1988 - 3420/1 md.)Tüzüklerine göre ilk genel kongresini yapmış olup, illerin en az yarısında ve en az altı ay evvel il ve ilçe teskilatını kurmus bulunan siyasi partilerin adlarını, ilçe seçim kurullarının yeniden kurulması için öngörülen ayların ikinci haftasında tespit ve ilan etmek,
 
5. İl ve İlçe seçim kurullarının tesekkülünü saglamak, İl seçim kurullarının tesekkülüne, islemlerine ve kararlarına karsı yapılacak itirazları, oy verme gününden önce ve itiraz konusunun gerektirdigi süratle, kesin karara bağlamak,
 
6. Adaylığa ait itirazlar hakkında bu Kanun ve özel kanunları gereğince kesin karar vermek,
 
7. İl seçim kurullarınca, oy verme günü işlemleri hakkında verilmiş olan kararlara karşı yapılan itirazları derhal inceleyip kesin karara bağlamak,
 
8. İl seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara karşı yapılan itirazları inceleyip kesin karara bağlamak,
 
9. Seçimlerden sonra, kendisine süresi içinde yapılan, seçimin sonucuna müessir olacak ve o çevre seçiminin veya seçilenlerden bir veya birkaçının tutanağının iptalini gerektirecek mahiyette itirazları, altkurullara yapılan itirazların silsilesine ve sürelerine uygunluğunu araştırmaksızın inceleyip kesin karara bağlamak,
 
10. İl seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak hususları derhal cevaplandırmak ve seçimin bütün yurtta düzenle yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak ve bu hususta gereken genelgeleri zamanında yapmak,
 
11. (Değişik: 31/3/1988 - 3420/1 md.) Siyasi partilerin milletvekili genel ve ara seçimlerine ve belediye baskanlığı ile belediye meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde gruplarının bulunması şarttır.
 
Bir ilde teşkilatlanma, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektirir. Bu esaslar dairesinde seçime katılabilecek siyasi partiler tespit ve seçimin baslangıç tarihinden on gün, seçimin yenilenmesi halinde yenileme kararının ilanından sonraki beş gün içinde ilan etmek.
 
(Ek fıkralar: 17/5/1979 - 2234/1 md.)
 
12. Seçmen Kütügü Genel Müdürlüğü kuruluş ve işleyişi ve diğer çalışma konuları ile ilgili ilkeleri belirlemek, yönetmelikleri yayınlamak, programlarını yapmak ve denetlemek.
 
13. (Ek: 13/3/2008-5749/2 md.) Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun oluşturulmasını ve yurt dışında bulunan vatandaşların oy kullanmalarını sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak.
 
14. (Ek: 9/5/2012-6304/1 md.) Yurt dışı seçim is ve islemlerinde seçim takvimi süresince Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun verdigi görevleri yapmak üzere, ihtiyaç görülmesi halinde, Dışisleri Bakanlığının görüşü alınarak bu Bakanlık mensupları arasından en az daire başkanı seviyesinde görevlendirme yapmak.
 
15 Kanunla kendisine verilen başkaca görevleri yapmak.
 
Yüksek Seçim Kurulu Kararlarının Niteliği Nedir?
 
Anayasa'da "Yasama Bölümü" içinde yer alan Yüksek Seçim Kurulu, yalnız seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten bir kurul değildir. Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyelerden oluşan seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.
 
(Milliyet.com.tr)

Kaynak:http://m.milliyet.com.tr/News/Article?ID=1848532
- HABER ETİKET :
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ